Dobrý den, jmenuji se Jaromír Kosík a jsem soudní tlumočník a překladatel textů právní povahy anglického a německého jazyka, poskytuji své služby občanům, státním orgánům, soudům a policii České republiky.

Knihy - právo

Soudní překlad

Soudní překlad je typ překladu dokumentu ( diplom, rodné listy, oddací listy, výpisi z rejstříku trestů atd. ), který vyžadují úřady. Překlad může vyhotovit pouze překladatel, který byl jmenován soudem. Soudní překlad se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo s jeho ověřenou kopií. K němu se připojí tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem soudního tlumočníka jmenovaného Krajským soudem. Soudní tlumočník svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako překlad listiny, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.

Co pro Vás přeložím

  • Překládám úřední dokumenty

    rodné listy, oddací listy, řidičská oprávnění, vysokoškolské diplomy, vysvědčení, výuční listy, oddací listy, rozvodové listy apod.

  • Překládám a tlumočím na konferencích s mezinárodní účastí

    obchodních jednáních, svatebních obřadech apod.

  • Překládám právnické dokumenty

    texty z oboru strojírenství, ekonomie, lingvistiky, a texty krásné literatury psané v angličtině a němčině.

Potvrzení soudního překladu

Jako tlumočník a překladatel, jmenovaný Krajským soudem v Brně, mám kulaté razítko a právo potvrzovat správnost překladu kulatým razítkem a texty opatřovat tlumočnickou doložkou, která je nezbytná pro potvrzení správnosti překladu.

Vzdělání a praxe

Jsem absolventem filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor angličtina-čeština, složil jsem státní zkoušku z jazyka německého na Státní jazykové škole v Hodoníně. Tlumočnickou praxi vykonávám od roku 1991.

Ceník překladů

Cena za 1 normostranu psaného textu překladu 350 Kč
Cena za hodinu tlumočení 350 Kč

(normostrana = 1800 znaků včetně mezer)

Kontakt

Jaromír kosík - soudní překladatel

Jaromír Kosík

Dolní 121, 691 55 Moravská Nová Ves
mobil: +420 724 756 684, tel.: +420 519 342 112
e-mail: info@prekladykosik.cz
IČ: 43409288

Zakázky přijímám osobně, poštou a nebo na e-mailovou adresu.